Coaching voor jongeren (10-18 jaar)

motto

...'lift me up when i'm down'... Betekent zoveel als de steun in de rug willen zijn voor jou als het tegenzit, op welk vlak dan ook. 

 

missie

Ik wil voor iedereen die bij mij komt een prettige gesprekspartner zijn, een luisterend oor bieden en actief op zoek gaan naar datgene wat nodig is om een omslag in denken en doen voor elkaar te krijgen.

doel

Er aan bijdragen dat iedereen weer vooruit kan, dat er concrete stappen gezet zijn in de goede richting.