Hulp bij rouw & burn-out?

Rouw als unieke route

Een actieve werkwijze die je helpt om jouw rouwproces te ontdekken, te waarderen, te leren gebruiken met alles wat zich in dat proces afspeelt. Het is er en samen gaan we op zoek naar de te zetten stappen.  

 

Meer informatie? Zie deze pagina!

burn-out als unieke kans

Een actieve werkwijze die via heldere stappen toewerkt naar meer rust, overzicht en haalbare doelen. Ruimte en respect voor wat was en oog voor nieuwe wegen die zich aandienen.

 

Meer informatie? Zie deze pagina!