verloop van een traject

Coaching: Na een eerste kennismaking volgt er een intakegesprek. Dit gesprek bepaalt de te volgen route (aantal gesprekken/uren e.d.) en we zetten alle afspraken op papier. Daarna gaan we aan de slag. Dit kan bij de jongere thuis plaatsvinden, of op locatie. In principe werk ik met een jongere alleen, maar in sommige gevallen kan werken in een groepje de voorkeur hebben. Ouders (en andere direct betrokkenen) worden geïnformeerd over het verloop van het traject. Tijden en locatie plannen we altijd in overleg. Als u de hulp op de eigen school wilt, dan zal dit met hen overlegd moeten worden.

De keuze om op een bepaalde manier te gaan werken stem ik af op de jongere en de hulpvraag die er ligt. Het is wat lastig dit zonder gesprekken hierover vast te leggen, ook omdat een gekozen manier van werken onderhevig kan zijn aan veranderingen. Ik maak in ieder geval een zo exact mogelijke inschatting over de sterkste insteek en dat wordt dan het startpunt. Als uitgangspunt vind ik openheid, humor en flexibiliteit daarin belangrijk.


Methoden

Ik gebruik verschillende werkwijzen, bijvoorbeeld 'familieopstellingen', waarbij gekeken wordt naar de positie van ieder familielid ten opzichte van elkaar en wat daaruit op te maken valt. Het is een werkwijze waarmee je kunt ontdekken waar knelpunten zitten t.a.v. de communicatie. Ook maak ik gebruik van 'creatieve therapie' waarbij er gericht gewerkt kan worden aan de manier van uiten, durven uiten, het (na-)spelen van bepaalde situaties om je zo verder te helpen, bij deze vorm vooral op het gebied van zelfontplooiing en zelfredzaamheid.